De zadelpasservice

Welke zadelpasser moet ik kiezen?

Zadelpassen kan erg complex zijn.

Een goede zadelpasser beschikt over een wetenschappelijke achtergrond en kennis. Hij of zij begrijpt hoe een paard gebouwd is, hoe het beweegt en functioneert en welk effect ruiter en zadel kunnen hebben op dit bewegen en functioneren. Een goede zadelpasser bekijkt dus altijd het geheel en vraagt naar de achtergrond van ruiter en paard.

Iedereen kan zichzelf zadelpasser noemen. Niet elke ‘zadelpasser’ beschikt over de nodige kennis.
Een MSFC-gecertificeerd zadelpasser heeft een gedegen en erkende opleiding doorlopen. De lessen worden gegeven door leden van de Society of Master Saddlers, door wetenschappers en door dierenartsen. Initiatiefnemer van de opleiding is Drs. Gerry van Oossanen, fysiotherapeut, dierfysiotherapeut, acupuncturist en bewegingsdeskundige.

De vakken die aan bod komen in de zadelpasopleiding zijn:

 • Anatomie van paard en ruiter
 • Conformatie en signalement
 • Fysiologie van het paard
 • Kreupelheidsleer
 • Biomechanica (bewegingsleer)
 • Hoefkunde, de invloed van de hoeven op de rug van het paard
 • Pathologie (invloed van ruiter en zadel op de pathologie van het paard)
 • Voedingsleer en voedingsconditie van het paard
 • Zadelkunde (fouten herkennen in het zadel)
 • Zadelpassen
 • Recht en aansprakelijkheid
 • Diverse praktijkstages bij dierenartsen, dierfysiotherapeuten en zadelpassers

Ook zadelmakers en zadelverkopers zijn niet noodzakelijk bekwame zadelpassers! De meeste zadelmakersopleidingen zijn enkel gericht op leerbewerking en reparaties van zadels, tuig en andere lederwaren. Informatie over de bouw van het paard, over het bewegen en functioneren van het paard en over zadelpassen blijven achterwege.

Zadelverkopers zijn doorgaans enkel uit op het verkopen van zadels. Vaak proberen ze wel te beoordelen of een zadel al dan niet past. Door hun gebrek aan achtergrondkennis is deze beoordeling weinig waardevol (tenzij de zadelverkoper in kwestie ook een gecertificeerd zadelpasser is).

Annelies Degol (Saddle Solutions) is MSFC-gecertificeerd zadelpasser, MSFC-gecertificeerd Qualified Saddler (zadelmaker) en eveneens zadelverkoper.

Ik heb een passend zadel, en nu?

Een zadelpasser laat je niet eenmalig komen.

Als je een nieuw zadel hebt gekocht, moet het zadel na ongeveer 8 tot 12 weken al opnieuw gecontroleerd worden (zie Opvullen). Ook daarna is het belangrijk om de pasvorm en de vulling van het zadel regelmatig te laten controleren.

Afhankelijk van hoe intensief je het zadel gebruikt, laat je minimaal jaarlijks tot zelfs tweemaal per jaar een pasconsult uitvoeren door een gecertificeerd zadelpasser. Enkel dan kan de goede pasvorm van het zadel gegarandeerd blijven en kunnen problemen voorkomen worden.